Deploying React site as PaaS

Projektin aloitus

Aloitin tekemällä uuden projektin Googlen pilvipalveluun ja App engine –> Dashboard

Painamalla Get started saat valittua mihin maa alueeseen, projektin nimi, ohjelmisto kieli, joka on tärkeä olla Node.js…

Kun projekti on valmis saat projektin nimen ja IDn näkyville.

React app tuotanto versio

Sitten tehdään React projectista tuotanto versio avaamalla kansio sijainti, jossa react app sijaitsee Bashillä, CMDllä tai PowerShellillä. Komennolla “yarn build” tai “npm run build” riippuen siitä millä alkuperäinen ohjelmisto on tehty. Tämä luo uuden kansion projektiin nimeltä build, joka viedään Google cloud palvelimelle myöhemmin.

Sitten tarvitaan vielä app.yaml tiedosto, joka kertoo Google App Engine:lle miten ohjelmisto ajetaan julkiseen verkkoon. Malli alla.

runtime: nodejs10
handlers:
- url: /
  static_files: build/index.html
  upload: build/index.html
- url: /
  static_dir: build

Pilvitallennus eli Bucket

Google cloudiin tarvitaan tallennus tilaa, jotta voidaan helposti pystyttää sivu Googlen pilvipalveluun eli luodaan tallennuskansio Googlen cloudissa tämä on nimellä Bucket. Navigoi Googlen Cloudissa Storage osioon ja paina CREATE BUCKET nappia.

Bucket tallennus tilan tekeminen on melko suoraviivainen prosessi jossa valitaan Bucketille nimi ja asetukset kuvat alla.

Mihin maahan tiedot tallennetaan.

Miten tiedot tallennetaan

Miten tietoihin pääsee käsiksi ja Bucketin luonti.

Sitten ladataan tiedostot Cloud tallennustilaan jonka loimme kuvat alla.

Ensin lisätään alussa tekemämme build kansio painamalla “Upload folder” nappia.

Sitten tarvitaan vielä Google App Engine:n päädyssä kasaus ohjeet eli app.yaml tiedosto jonka loimme aikaisemmin lisätään se painamalla “Upload files” nappia”.

Sitten avataan Google Clodin terminaali joka todennäköisesti tunnistaa alussa luomamme “steel-lancing-258417” projektin automaattisesti jos projekti ei näy keltaisella terminaalissa lisää se komennolla:

gcloud config set project PROJEKTINIMI

Terminaali komennoilla ensin luodaan kansio:

mkdir dunttusapp

Ladataan Bucketin tiedostot luotuun kansioon:

gsutil rsync -r gs://dunttusbucket ./dunttusapp

Mennään kansioon sisälle:

cd dunttusapp/

Laitetaan sivu päälle app.yaml ohjeen mukaan:

gcloud app deploy

Katsotaan mihin osoitteeseen sivu menee:

gcloud app browse

Kuva omista komennoista:

Jos tulee, jotain erroria yleistesti se johtuu app.yaml tiedoston deployment ohjeista.

Alla kuva julkisesti sivusta ja sivu osoitteessa: https://steel-lacing-258417.nw.r.appspot.com/

Lähteet:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s